Fikri Mülkiyet Bildirimi ve Uyarısı

 

21 ADIM ve ilgili tüm materyal, kullanım kılavuzu, CD/DVD ve benzeri her türlü dokümantasyonun tüm mülkiyet hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer hakları yalnızca ve münhasıran Puritas Medya Teknolojileri San. ve Tic. Lt. Şti’ye (“PURİTAS” olarak anılacaktır) aittir.

KULLANICI, 21 ADIM’a yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili, burada belirtilen şahsi kullanım lisansı dışında, hiçbir hak elde etmemektedir. KULLANICI, 21 ADIM’a ilişkin bedelin ödenmesi koşuluyla, söz konusu eğitim programını kendi kişisel amaçları doğrultusunda kullanmak üzere münhasır olmayan ve süresiz bir şahsi kullanma lisansı edinmiş olacaktır.

KULLANICI’nın, 21 ADIM’ı ve ekindeki ya da içeriğindeki dosyaları, CD/DVD’leri, kullanım kılavuzunu ve benzeri dokümantasyonu çoğaltma, kopyalama, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama hakkı yoktur. KULLANICI’nın, burada açıkça izin verilmeyen hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır.

21 ADIM’ın, içeriğindeki veya ekindeki dosyaların, dokümantasyonun ve materyalin kopyalanması, çoğaltılması, yayılması ve ticari amaçla kullanımı dahil bu Sözleşmede açıkça izin verilen kullanım dışında her türlü kullanım, lisanssız kullanım teşkil eder ve PURİTAS’ın fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir. Belirtilen ihlali gerçekleştirenlerin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Lisans ihlali teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Puritas ve 21 ADIM’daki tüm logolar, PURİTAS adına tescilli markalardır ve tüm hakları saklıdır.