Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

1- ipekozercoaching.com:

ipekozercoaching.com, Puritas Medya Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti’ye (“Puritas”) ait olan ve kişisel gelişime yönelik hizmet ve ürünlerin (“Hizmetler”) sunulduğu bir web sitesidir (“Websitesi”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Websitesine girmeniz veya Websitesinde yer alan “Hizmetler”den yararlanmanız, Puritas ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara tabidir.

2 – Genel Kullanım Koşulları:

Websitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Websitesi ile varsa diğer ilintili web sitelerine ve bu Websitesi üzerinden veya bu Websitesi aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli Hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

Bu Websitesine girmeniz, Websitesi ve Hizmetleri kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

Puritas tarafından herhangi bir Hizmet için açık kabul beyanınızın gerektiği durumda; “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanım Koşulları ile Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu Websitesi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Her halükarda, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu Websitesi ve Hizmetleri kullanmayınız.

Websitesindeki bazı Hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik: Puritas tarafından Kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil Websitesine giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Websitesi ve içeriği, devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde, Hizmet İçeriğinde değişiklik meydana gelebilecektir.

Puritas, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Websitesi Hizmetlerinde, kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Websitesinde sunulacaktır. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

3 – İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

Websitesinde sağlanan Hizmetlerin kullanımı burada yazılı koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

Websitesinde yer alan logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Hizmet İçeriği”) bir kısmı doğrudan Puritas tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak  yayınlanabilir. Ayrıca Websitesinde bazı Hizmetlerden yararlanmak için Üye ve/veya Kullanıcıların talep ve üyelik formları doldurması veya iletişim bilgilerini iletmesi gerekebilir.

Puritas başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür.

Websitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Puritas ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve Hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, aksi Puritas tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, Websitesi sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

Puritas, Websitesi ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Websitesi ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Websitesi ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir.

Hizmet İçeriğinden yararlanan Kullanıcıların bu Websitesi ya da Hizmetler aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski değerlendirdiği ve kendi üzerine aldığı kabul edilir.

Kullanıcı tarafından gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir. Puritas’ın, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılar tarafından Websitesine konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.

Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Websitesine yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Puritas’ın belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Puritas ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini, üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini kabul etmiştir. Puritas Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin Puritas tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

4 – Websitesi ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

Kullanım koşullarını kabul ederek Websitesinden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Puritas, Websitesi üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

5 – Garanti Olmaması:

Bu Websitesi, Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Puritas, bu Websitesi yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Websitesinin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Websitesi kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Puritas, Websitesi ve sağlanan Hizmetlerin; Kullanıcıların tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Puritas, Websitesi, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Puritas, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

6 – Alt ve Üst Linkler:

Bu Websitesinde, Puritas’ın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Puritas’ın erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu web sitelerine sağlanan kişisel bilgilerden, bu web sitelerinden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Puritas sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde Puritas, Kullanıcıların sağladığı üçüncü şahıs web sitesi link veya bilgilerinden de sorumlu tutulamaz.

7 – Üyelik Koşulları:

Puritas bazı Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir. Üyelik sistemi oluşturulması halinde Üye’ye ad ve şifre verilir veya Üye tarafından oluşturulur. Üye adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır; Üye adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Puritas bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Puritas ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Puritas’a haber vermekle yükümlüdür.

8 – Kullanıcı Bilgileri:

Websitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Websitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Kullanıcı sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

9 – Ticari İletişim:

Kullanıcılar; Puritas veya Puritas’ın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine açıkça önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri ret etme hakkına sahiptir. Ret talepleri Puritas tarafından en geç üç iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları, göndericisinin Puritas olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

10 – Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları:

Websitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Puritas’a

Aksi belirtilmedikçe, Websitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Puritas’a Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

Websitesinin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

Websitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir websitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

Puritas, Kullanıcılara ait her türlü içeriği ve kişisel bilgiyi, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

Kullanıcılar tarafından Websitesine ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Puritas ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir.

Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Websitesi ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Websitesinin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Puritas’a izin verdiği anlamına gelir.

11 – Müdahale Yasağı:

Websitesi ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir.

12 – Kullanım Koşullarını İhlal:

Puritas sitede yer alan “Websitesi Kullanım Koşulları”, “Websitesi Gizlilik Koşulları”na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Websitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Puritas’ın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Puritas’ın bu Kullanım Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

13 – Sona Erme:

Puritas, (i) Kullanıcının burada yazılı ya da Puritas tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) Puritas’ın Kullanıcının yararlandığı Hizmetlerle ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi ve Hizmet ve servislerin kesilmesi halinde, (iv) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca (v) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Websitesinin erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (vi) kendi takdirine bağlı olarak; Websitesi yayınını askıya alabilir, son verebilir.

14 – Kayıtlar:

Websitesi ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek itilaflarda Puritas’ın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar ve ticari kayıtlarıyla Puritas tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

15 – Dil:

Websitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Koşulları”nın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

16 – Tebligat Sözleşmesi:

Puritas tarafından, Kullanıcıların, Websitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

17 – Uygulanacak Hükümler:

Websitesinin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

18 – Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Websitesinin ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

19 – Bilgi ve İletişim:

ipekozercoaching.com web sitesinin Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için info@ipekozercoaching.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.